The Band From Rockall - Luaidh

Chords and Lyrics The Band From Rockall - Luaidh


Artist : The Band From Rockall
Song : Luaidh

Intro : A F#m A F#m

Bridge :
A F#m A F#m
Luaidh, luaidh
A F#m A F#m
Luaidh, O luaidh

Verse 1 :
A F#m A F#m
'Nuair a chunnaic mi thu
A F#m A F#m
'Nuair a dhùisg mi bho'm bhruadar

Chorus :
D E A A7sus4
'S a' mhadainn ùr '
D E A A7sus4
s a' dearrs' a' ghrian
D E F#m
O cha robh mi fada smuaintinn
D E F#m
Gum b'e seo gaol mo mhiann

Verse 2 :
A F#m A F#m
'Nuair a dh' aithnich mi do chliù
A F#m A F#m
'Nuair a chunnaic mi do shùilean
A F#m A F#m
'Nuair a dh' fhairich mi do bhlàths

Chorus :
D E A A7sus4
Cha robh ni air talamh
D E A A7sus4
a dh' iarrainn
D E F#m
An toil agam
D E F#m
uil' air bàrr

Link :
A F#m A F#m

Bridge :
A F#m A F#m
Luaidh, luaidh
A F#m A F#m
Luaidh, O luaidh

Instrumental :
D E A D E A
D E7 F#m D

Chorus :
D E A A7sus4
Bhon t-earrach gu teas an t-samhraidh
D E A A7sus4
Gu'n reothadh aig deireadh bliadhn'
D E F#m
Daonnan bidh do cridhe a' bualadh
D E F#m
Gaol mo mhiann

Chorus :
D E A A7sus4 D E A A7sus4
'S a' mhadainn ùr 's a' dearrs' a' ghrain
D E F#m
O cha robh mi fada smuaintinn
D E F#m
Gu b'e seo gaol mo mhiann
D E F#m
Gaol mo mhiann

Outro :

A F#m A F#m
'Nuair a dhùisg mi bho'm bhruadar

For Complete Navigation Please Visit A-Z Chords
Other Song :

Subscribe Via Email

Post a Comment