Bảo Anh - Trái Tim Em Cũng Biết Đau feat. Mr. Siro

Chords and Lyrics Bảo Anh - Trái Tim Em Cũng Biết Đau feat. Mr. Siro


Artist : Bảo Anh feat. Mr. Siro
Song : Trái Tim Em Cũng Biết Đau

Intro : Cm7 Dm7 Gm9 Gm9/F Cm7 F7 Bbadd2 Bbadd2 Cm7 F7 Bb
F/A Gm7 Cm7 Am7b5 Dsus4 D7

Verse :
Gm7
Trái tim c?a em r?t dau
Dm7/F
Ch? mu?n buông tình ta ? dây
Ebmaj7 Dm7 Gm7
Vì cho d?n gi? ch?ng có ai bi?t em t?n t?i
Gm7
Nh?ng l?n chào nhau b?i r?i
Dm7/F
Ngu?i ? bên c?nh anh ch?ng nghi ng?
Ebmaj7 Dm7 Gm7
Lòng em l?i ch?ng nh? nhàng

Chorus :
Gm7 Dm7/F
L?i bi?t ly bu?n d?n m?y cung không th? nào làm cho em g?c ngã d?n m?c tuy?t v?ng
Cm7 Dm7 Gm7
Ch? là v?t thuong sâu m?t chút thôi anh àh
Gm7
Ngày mà anh tìm d?n, em tin anh th?t lòng
Dm7/F
Và yêu em b?ng nh?ng c?m xúc t? nguy?n
Cm7 Dm7 Gm7
Làm em quá yêu nên mù quáng d?n y?u lòng
Cm7 Dm7 Gm7
Là ngày chúng ta b?t d?u nh?ng sai l?m

Bridge :
Cm7 F7 Bb F/A Gm7
Dù cho bây gi? trái tim anh dành h?t cho em và yêu em r?t nhi?u
Cm7
Nhung sau này s? ra sao?
D7
Em không th? c? ti?p t?c n?a
Cm7 F7
Ch?ng bao gi? em trách anh
Bbmaj7 Gm7
Ch? bi?t im l?ng nhu th? thôi
Cm7 F7 Bbmaj7
Khóc trong lòng không nói ra m?i xót xa

Solo : Edim7 Cm7 Dm7 G+
G Cm7 Am7b5 Dsus4 D7

Verse 2 :
Gm7
Sáng nay mình em tru?c guong
Dm7/F
Ch?t nh? m?t ngu?i em r?t thuong
Ebmaj7 Dm7 Gsus4 Gm7
M?t ngu?i dã làm cu?c s?ng em khác di r?t nhi?u
Gm7
N?u sau này anh v?n th?
Dm7/F
Thì hãy trân tr?ng ngu?i ? bên c?nh
Ebmaj7 Dm7 Gm7
Và yêu ngu?i ?y th?t nhi?u

For Complete Navigation Please Visit A-Z Chords
Other Song :

Subscribe Via Email

Post a Comment